Обучения

2017-07-25

2017-07-25

Консуматорство и агресия в училище и техники за справяне
2016-03-25

2016-03-25

Закон за предучилищното и училищното образование
2015-12-15

2015-12-15

Тероризмът – заплаха за човечеството. Мерки за училищата.
2015-03-15

2015-03-15

Стратегии и процедури за педагогическо оценяване на урока
2015-03-12

2015-03-12

Стратегии и процедури за педагогическо оценяване на урока
2014-11-09

2014-11-09

Креативното дете
2014-04-26

2014-04-26

Обучение на педагогически специалисти (помощник директори)за формиране на базови управленски компетентности
2013-11-30

2013-11-30

.. Отговаря на професионалните стандарти за кариерно консултиране и се признава за кариерен консултант
2013-04-13

2013-04-13

Стимулиране на процеса на обучение / възприемане с цел създаване на продуктивна учебна среда
2011-03-16

2011-03-16

Онлайн социални умения по проект: „ИКТ в образованието“ Ниво: Напреднал
2010-06-11

2010-06-11

Обучение – Директорска правоспособност
2008-11-20

2008-11-20

Въвеждане на делигирани бюджети
2008-11-02

2008-11-02

Презентация на резултати от собствена консултантска дейност
2008-04-17

2008-04-17

Global Career Development Facilitator
2007-04-26

2007-04-26

Спецификата в провеждането на кризистна интервенция при деца в училищна възраст
2007-02-16

2007-02-16

Превенция на насилието над деца в училищна възраст
2007-01-03

2007-01-03

Базови и специфични компютърни умения за учители по история, география, икономика и цикъл „Философия“
2005-12-13

2005-12-13

Професионална квалификация по Информатика и информационни технологии I-IV клас
2005-12-12

2005-12-12

Начлна компютърна грамотност и работа с персонален компютър в административната дейност
1996 -04-10

1996 -04-10

Право да води занятия по програма „Здравно образование“ в среден и горен курс.
1994-11-26

1994-11-26

Право да води занятия по програма „SOS консултиране“ в среден и горен курс.
1994-09-30

1994-09-30

Право да води занятия по „Дебати“

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.